śp. Władysław Wnękowski

spoczywa
w sektorze 5T, w rzędzie 3, w grobie nr. 4_5.
(Cmentarz komunalny w Półwsi)


Mapa tego sektora
widoczna jest po lewej stronie.